Hvorfor ha en coach?
Har du noen ganger tenkt eller følt at du har så mye mer inne, at du har et potensial som er så mye større enn du har fått vist?
Ønsker du raskere fremgang, bedre resultater, større effektivitet og samtidig være mye stødigere i dine relasjoner med andre?
Da er coaching perfekt for deg!

Som coach hjelper jeg deg å få tak i dette potensialet ditt, du vil oppleve at du får brukt mye mer av deg selv,
du vil styre tiden din bedre, du vil ta raskere avgjørelser og du vil bygge opp selvfølelsen din. Jeg hjelper deg konkret med:
• Finne ut av hva du helt spesifikt ønsker deg (mål)?
• Hva har hindret deg å nå målet?`
• Skape motivasjon til å gjøre noe med det
• Fjerne hindringer
• Lage nye sterke alternativ
• Lage planen og gjennomføre planenGrunnen til at folk ikke når sine mål:
Her er fem vanlige årsaker til at folk ikke når sine mål
• Uklare mål eller ingen mål
• For lite tro på seg selv
• Ikke nok motivasjon til å stå på når det blir tøft eller møter motgang
• Har ikke laget en plan for å nå målet
• Gjennomfører ikke etter planen


Hvorfor kan nettopp jeg hjelpe deg?
Som coach jobber jeg strukturert og målbevisst med :
• Jeg hjelper deg å bli tydelig på hva dine mål er gjennom bruk av SMARTØF modellen. (Ved å bli helt klar på hva du nøyaktig ønsker mangedobler du sjansen
for å oppnå målet ditt, og du er allerede foran 95 % av befolkningen som ikke setter seg tydelige mål)
• Jeg fjerner negative tanker og bygger opp din tro gjennom bruk av kraftfulle NLP teknikker (80 % av det som stopper deg mot et mål er indre prosesser)
• Klargjører dine verdier og grunner til hvorfor målet er viktig for deg, og bruker kraftfulle NLP teknikker for å bygge opp en motivasjon i deg til å stå på uansett hva.
• Lager en plan som beskriver steg for steg mot målet ditt
• Sørger for at du er i riktig tilstand og handler i henhold til målet ditt. Blir en som du forplikter deg til og som vil holde deg ansvarlig for den planen vi blir enige om.