Jeg hadde mental trening på fotballskolen til Fotballprogresjon Norge i Vinterferien.

Tema for økta var hvordan bygge selvtillit her kommer en liten oppsummering om hva du kan gjøre

Bygge selvtillit

”Confidence is the bridge between expectations and performance, investments and results”
R.M. Kanter

Selvtillit er en av de aller viktigste faktorene for å lykkes. Selvtillit handler om positive forventninger til seg selv og til sine evner til å klare de utfordringene som kommer. Selvtillit er en følelse som er knyttet opp mot prestasjon og situasjoner. I motsetning til selvbilde eller selvfølelse som handler om en mer generell følelse av hvor verdifull man føler seg som menneske

Selvtillit er mer ustabil i den grad at prestasjonene variere, og derfor vil selvtilliten også være sårbar for endring i prestasjon.

Selvtillit er noe vi skaper selv som alle andre følelser. Vår tilstand er et resultat av hvordan vi bruker kroppen vår, hva vi fokuserer og tror på og hvilke ord vi bruker. Når vi vet dette kan vi også endre selvtilliten øyeblikkelig.

Selvtillit henger sammen med hvor stor grad av kontroll vi opplever overfor våre omgivelser.

For å bli en mer komplett spiller eller trener så må du bygge selvtillit og sørge for å opprettholde den selv når du møter motgang. Når spillere eller trenere beskriver situasjonen sin som at de er under press, så reflekterer de faktisk en manglende tro på å takle situasjonen de er i. Når vi er selvsikker så forventer vi suksess.
Selvtillit er et valg, du må bestemme deg for å bli selvsikker. Du kan tenke deg at det sitter en person på hver skulder, den ene siden sitter en positiv person som konstant oppmuntrer deg til å ta utfordringene, ”du kan klare dette”, den andre er negativ og advarer deg konstant, ”du klarer det ikke”. Du velger selv hvem av de du vil høre på. Når du har tatt valget, må du ta ansvaret for dine handlinger. Suksessfulle spiller og trenere bygger deres selvtillit gjennom å konsentrere seg om deres bidrag til lagets prestasjon. Istedenfor å skylde på noe eller noen når ting går imot, noe som er et tegn på usikkerhet, så tar de ansvar og ser på nederlag som en del av en læringskurve, og ikke en katastrofe som vil være ødeleggende for selvtilliten.

Spillere som har høy selvtillit
1) de viser en ”jeg kan gjøre det” holdning
2) positiv, viser alltid selvsikkert kroppsspråk
3) nyter konkurransen og smiler
4) bekymrer seg ikke spesielt over feil eller konsekvenser
5) er selvstendig, og søker ikke etter å legge skylden på andre
6) forholder seg rolig og samlet, viser god selvkontroll
7) snakker til seg selv og andre på en oppmuntrende og positiv måte
8) konsentrerer seg bra både på trening og i kamper
9) har ikke behov for å imponere andre
10) aksepterer seg selv mens de forstår sine styrker og svakheter

Spillere med lav selvtillit
1) finner bevis på at de ikke er gode nok
2) bekymrer seg over hva andre tenker om dem
3) er negative – sier ”jeg kan ikke”
4) har dårlig konsentrasjon (distrahert av å fokusere på hva de ikke kan gjøre)
5) viser et negativt selvbilde, negativt kroppsspråk
6) blir veldig emosjonell og tenker irrasjonelt
7) nyter ikke sporten
8) blir avhengig av andre
9) er blind for enhver suksess
10)fokuserer på feil og bekymrer seg for konsekvensene

Steg for å bygge opp selvtilliten:

Vær tålmodig og hold ut
Det kreves 10.000 timer med trening for å bli skikkelig god i det du driver med. Veien dit er lang og vil innebære mange tilbakefall og nederlag på veien. Gjennom den erfaringen og kunnskapen du bygger deg opp underveis vil du også bygge opp din kompetanse og dermed også din selvtillit. Altfor mange gir opp altfor tidlig, og tar derfor til takke med dårligere resultater enn de kunne fått

Forplikt deg til gode forberedelser
”If your not preparing to win, you are preparing to fail”
Ingenting slår gode forberedelser når det gjelder å føle trygghet forut for en konkurranse. Tryggheten av at du har trent bra og har forberedt deg bra vil være positiv for din selvtillit. Gjennom god planlegging vil du også kunne forutse fallgruver, og hvordan du skal takle de.

Se det store bildet
Selvtilliten er basert på kontinuerlige prestasjoner, både små som store, så det er viktig å ha med hele aspektet. Når en spiller sliter med selvtilliten er det ofte pga et aksept ved prestasjonen. Dette kan føre til at for mye av fokuset settes på dette og man overser den fremgangen man har hatt på andre områder. Det er viktig å minne spilleren på dette.
Reframing er en ofte benyttet teknikk, hvor man endrer betydningen av noe. For eksempel fra å se noe som et problem til å se det som en utfordring. Det kan også være å se andre perspektiv på saken.
Finn flere områder du kan være selvsikker på og se dette området som en utfordring

Bygg en tykk ”tick ladder”
De fleste undersøkelser rundt veien mot selvtillit og selvfølelse beskriver en tykk ”tick ladder” der all fremgang små som liten skrives ned og belønnes. Eks. Lee Carlsey ble med på et 21 dagers program hvor han fikk ulike oppgaver å løse : ”vær tidlig ute, vær først ute på treningsfeltet, siste av treningsfeltet osv. For hver oppgave som ble løst fikk han et ”tick”. Dermed bygde han sin egen ”tick ladder” og gradvis økte selvtilliten.
Å oppnå mange små mål regelmessig og føle godt om det er veien mot å bygge oppp selvtilliten og ”coping skillsen” som trengs for å gå for de store målene.
Spillere bør ha drømmer og visjoner men bør lage ”tick ladderen” sin en som handler om små og oppnåelige steg. Trenere kan strukturere treningene slik at de oppnår suksess tidlig, og dermed booste selvtilliten og motivasjonen.

Programmer din indre kassett
Vi går gjennom hver eneste dag hvor vi opplever mange ulike situasjoner der vi konstant går rundt å snakker med oss selv. Vår indre ”tape” lagrer all vår ”state of mind”
Spillere med selvtillit programmerer den indre tapen sin med positiv selvsnakk, mens de med lav selvtillit snakker seg selv ned.
Når jeg jobber med spillere er det viktig for meg å finne ut hvor de kommer fra mentalt og emosjonelt. Hvilke tvil, frykter og angster der det som spiller i deres hodet for øyeblikket

” det som skjer med deg er ikke i nærheten så viktig som hvordan du reagerer på det som skjer”

Bygg et positiv støttenettverk
Selv om det er spilleren selv som skal være ansvarlig er det viktig å ha positive støttespillere rundt seg.
Spillere bør oppfordres til å overse sytere, klagere og negative personer.
Selvtillit er smittsomt, det samme er lav selvtillit.

Takle distraksjoner
Suksessfulle spillere og lag disiplinerer sinnet sitt til å bare akseptere positive og støttende beskjeder. De aktivt avviser negative forstyrrelser.

Stol på deg selv
Den selvsikre spilleren skjønner at for at han skal ha sjanse til å prestere optimalt så må han bare stole på ferdighetene sine. Være in the zone, eller i flow.
”With complete trust in the ability of their body to meet the challenge,